Palace Cinemas eTicket: jak neušetřit čas

Pachollini, 1. listopadu 2007, 02:14

Občas mě někdo namíchne a mám silné nutkání, o tom napsat na blog, protože sice teď tahám za kratší konec provazu, ale přece to tak nenechám! Většinou pak nic nenapíšu, dílem proto, že nemám čas, a dílem proto, že píšu málo a nechci, aby byla polovina příspěvků na Sekách o tom, kdo mě čím naštval a na koho si dát pozor. Možná bych na to měl založit nějaký extra blog, ale na to taky nemám čas.

Leč k věci, totiž k Palace Cinemas a jeho skvělému eTicketu.

Když jsme se s Pavlem rozhodli, že půjdeme do kina a shodli se na Medvídkovi, kterého hráli na Andělu, což máme z kanceláře asi tři minuty, navrhnul Pavel, že si rezervujeme lístky na webu. Připadalo mi to trochu zbytečné, protože Medvídek už chvíli běží a ve středu od 20:20 určitě nebude vyprodaný, ale nechal jsem se přesvědčit, že to zkusíme. reklama na eTicket Palace CinemasWeb by sice testy přístupnosti a použitelnosti neprošel, ale nakonec se nám podařilo lístky rezervovat. Bohužel se mi nepodařilo rozmluvit Pavlovi další pošetilost, nedal jinak, než že vyzkoušíme on-line platbu. Nebylo to nutné, ale je to pěkný způsob, jak se stát rukojmím multikina. Zaplatíte pětistovku a když bude nějaký problém, nemůžete říct, že jim na jejich kino kašlete, sebrat se a jít domů. Zaplatili jsme.

Z kanceláře jsme vyrazili relativně brzy, takže u pokladen jsme byli už ve 20:18. Do začátku představení sice zdánlivě nezbývalo moc času, ale nejen modří dávno vědí, že v multikinech se reklamy pod čtvrt hodiny nestěsnají ani náhodou. (Reklamy v kině mě nebaví, navíc mi není zrovna dvakrát příjemné nechat si nadávat do zlodějů 5 minut poté, co jsem zaplatil minimálně stovku za lístek. A už několikrát jsem zaregistroval, že provozovatele kin považují z nějakého důvodu za vhodné upozornit platící návštěvníky, že když si v souladu se zákonem stáhnou film z internetu, je to zlodějina.) Jsouce vyzbrojeni touto zkušeností, neztratili jsme s Pavlem dobrou náladu ani poté, co nešťastný mladík u pokladny nejdříve nemohl najít naše lístky podle jména a poté ani podle čísla rezervace, kterou jsem si naštěstí pro jistotu vytiskl. Zatímco když jsme přišli k pokladnám, čekali před námi asi 2 lidé, po deseti minutách zápasu mladíka s pokladním systémem se za námi vytvořila pěkná fronta. Stoje u pokladny, litoval jsem, že nemám nějaký mlog, kam bych mohl během té doby poslat fotku reklamy na on-line prodej lístků, která slibuje úsporu času. Za těch 10 minut, co jsme čekali, až nám pokladní vydá naše předem zarezervované a zaplacené lístky, stihla slečna u vedlejší kasy obsloužit asi 20 lidí, kteří žádný čas ušetřit nechtěli, a nechali nákup lístků pěkně na poslední chvíli.

Po 15 minutách čekání už jsem začal být trochu nervózní, protože chvilku počkat mi sice nevadí, ale prošvihnout začátek představení kvůli tomu, že Palace Cinemas nefunguje rezervační systém, by asi zvedlo mandle i většímu flegmatikovi. Asi tak ve 20:40 přišla paní vedoucí Borovičková. Oproti našemu očekávání však nemávla kouzelnou hůlkou a nevpustila nás s úsměvem a velkým popcornem zdarma jako omluvou do kina, které jsme už měli zaplacené, ale jala se nám zostra vysvětlovat, že podle obchodních podmínek, které jsme nákupem odsouhlasili, jsme si měli vyzvednout lístky 10 minut před začátkem představení a teď už nám je nemůže vydat. Naši žádost, ať nás tedy vpustí bez lístků, když už jsme stejně představení zaplatili, odmítla s tím, že to nejde. Žádost o vrácení peněz odmítla s tím, že jsme platili bezhotovostně a tudíž nám žádné peníze vrátit nemůže. Můžeme prý si napsat reklamaci, kterou budou řešit. Mé výhrůžky, že o své blbé zkušenosti napíšu, odbyla, ať prý to klidně udělám. (Tímto tak tedy činím, aby mi žena neřekla, že pořád jenom kecám a skutek utek.) V té chvíli už jsem byl opravdu dost vytočený, protože film už běžel a paní Borovičková pořád povídala cosi o obchodních podmínkách, které jsme porušili, takže je to všechno náš problém. obchodní podmnínky Palace CinemasKdyž jsem namítl, že kvůli lístku do kina nebudu číst sáhodlouhé obchodní podmínky napsané minipísmem (mají přes 5 normostran), dostalo se mi odpovědi, že nejsou minipísmem a že je to má chyba. Prosím laskavé čtenáře, aby sami posoudili, zda jsou či nejsou minipísmem a zda je nebo není chyba objednávat on-line skvělý eTicket od Palace Cinemas. (Pro názornost přikládám náhled obchodních podmínek. Vím, že si teď myslíte, že přeháním, dělám si srandu a zmenšil jsem si schválně písmo, ale fakt to tak není. Ostatně, můžete si to zkusit sami.)

Nakonec jsme se do kina dostali, protože paní Borovičková nám asi po pětiminutové ostré výměně názorů vytiskla 4 volné lístky. Dobrá nálada byla ovšem dávno ta tam a druhých 5 minut filmu (prvních 5 minut jsme prostáli u kasy) jsem strávil usilovnou snahou přestat se rozčilovat. Tuto snahu mi bohužel neusnadnil fakt, že projekce byla rozostřená. Škoda, samotný film byl překvapivě dobrý – od Hřebejka jsem čekal celkem vtipnou, leč mělkou zábavu, na kterou zítra zapomenu. Dočkal jsem se dobře zahraného filmu, který nutí k zamyšlení. Co víc si přát, ale příště na něj radši půjdu do Aera.

Co vy na to?

[1]

Martin, 1. listopadu 2007, 07:46

Chování kina mě vůbec nepřekvapuje, tyhle instituce jsou přímo založeny na principu "zaplať a vypadni".

Mimochodem, kde je v podmínkách to o těch 10 minutách? Asi jsem blbej...

Obchodní podmínky společnosti Palace Cinemas Czech s.r.o.

I. Všeobecná ustanovení

1.1. Kupující uskutečněním nákupu vstupenek (e-ticket) přes internet stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího - společnosti Palace Cinemas Czech s.r.o. se sídlem Vodičkova 1277/19, Praha 1, PSČ: 110 00, IČ: 25187864, DIČ: CZ25187864, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v odd. a vl. C74664 a to včetně jejích provozoven a jeho zákazníků - kupujících.

1.2. Službou se pro účely této části obchodních podmínek rozumí prodej vstupenek (dále jen “e-ticket”) na filmové či jiné představení prostřednictvím webového portálu www.palacecinemas.cz (dále jen “služba”).

II. Nákup vstupenek

2.1. Nákup vstupenek přes internet může zákazník uskutečnit max. 30 min. před začátkem vybraného představení. Po uplynutí tohoto časového limitu lze vstupenky zakoupit již jen přímo na pokladně multikina.

2.2. Prostřednictvím služby lze na jedno představení zakoupit max. 4 vstupenky v každé uvedené cenové kategorii. V rámci jedné transakce může zákazník zakoupit vstupenky na více představení. Pro jednotlivá představení může zákazník zadat stejnou nebo různou identifikaci nutnou pro vyzvednutí vstupenek na pokladně multikina, ve kterém se předmětné představení koná.

2.3. Zákazník je povinen, uplatňuje-li nárok na poskytnutí zlevněného vstupného, prokázat oprávněnost nároku na zlevněnou vstupenku při kontrole vstupenek předložením platného dokladu opravňujícího držitele ke slevě. V případě, že zákazník neprokáže nárok na zlevněnou vstupenku, bude e-ticket považován za neplatný a zákazník nebude vpuštěn do sálu. Zlevněným vstupným je pro účel těchto obchodních podmínek považováno např. studentské, dětské vstupné apod. Jiné slevové, akční kupóny, poukázky nelze při nákupu vstupenek přes internet použít.

2.4. Zákazník je rovněž povinen prokázat, že splňuje věkové omezení/přístupnost udanou pro představení, na něž si zakoupil e-ticket. Pokud podmínku věkové přístupnosti zákazník nesplňuje, vyhrazuje si prodávající právo zákazníka nevpustit do sálu, a to bez nároku na vrácení vstupného.

III. Platební transakce a ochrana osobních údajů

3.1. K platbě přes internet může zákazník využít platebních karet Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro.

3.2. Stisknutím tlačítka “Vstupenky koupit” zákazník odesílá požadavek na nákup vybrané vstupenky (vstupenek).

3.3. Předtím než zákazník přistoupí finálně k uskutečnění platby, zobrazí se obsah nákupního koše, správnost jeho obsahu, tj. vytvořenou transakci/objednávku, je zákazník povinen před odesláním požadavku překontrolovat. Nákupní koš obsahuje jednotlivá představení, počty zakoupených vstupenek, cenu jednotlivých položek, cenu bez DPH, DPH a cenu celkovou. Celkovou cenu, která je cenou aktuální pro daná představení, je zákazník povinen uhradit.

3.4. Zákazník uvedenou kupní cenu za vstupenky v nákupním koši uhradí prostřednictvím portálu České spořitelny, kam je přesměrován.

3.5. Pro uskutečnění platby za objednané vstupenky zákazník zadá požadované údaje - číslo platební karty, datum ukončení platnosti karty, a CVV2/CVC2 - poslední trojčíslí předtištěné na podpisovém proužku Vaší karty. Uvedené údaje zákazník zadává a jsou přístupné pouze České spořitelně, a.s..Přičemž bezpečnostní podmínky přenosu dat o platebních kartách zajiš�uje systém 3-D Secure (VERIFIED by VISA a MasterCard SecureCode).

Jen volba typu karty je prováděna mimo platební bránu České spořitelny, a.s..

3.6. Prodávající během nákupu přes internet nepožaduje od zákazníka žádné osobní údaje, které by podléhaly Zákonu o ochraně osobních údajů, č. 101/2000 Sb., v platném znění.

3.7. Za samotný průběh platební transakce nenese prodávající odpovědnost. Průběh platební transakce a ochrana zadaných údajů , ke kterým prodávající nemá přístup, se řídí všeobecnými podmínkami České spořitelny, a.s. (www.csas.cz).

3.8. O výsledku platební transakce je zasláno potvrzení ze systému České spořitelny, a.s. do systému prodávajícího. V případě, že zákazník zadal v určeném místě e-mailovou adresu, obdrží po dokončení platební transakce ze systému České spořitelny, a.s. potvrzení o provedené úhradě.

3.9. Po úspěšném dokončení celého procesu nákupu bude zákazník vyzván k zadání e-mailové adresy nebo čísla svého mobilního telefonu, kam mu poté ze systému prodávajícího bude zasláno potvrzení o provedeném nákupu včetně identifikace, kterou si v průběhu procesu nákupu zákazník zvolil. Pokud zákazník zakoupil vstupenky na více představení, obdrží ze systému prodávajícího na každé představení samostatné potvrzení o nákupu. Na základě identifikace a potvrzení o nákupu bude zákazníkovi na pokladně multikina, ve kterém se představení odehraje, vydán e-ticket. Na základě předložení e-ticketu (při splnění podmínek uvedených v odst. 2.4., 2.5.) bude zákazník vpuštěn do sálu.

3.10. Potvrzení o nákupu a identifikaci nákupu vstupenek na dané představení může být použito pro vyzvednutí e-ticketu pouze jednou. Předložením další kopie e-mailového potvrzení nebo SMS potvrzení nevzniká nárok na vydání e-ticketu, bez ohledu na to, kdo potvrzení předloží.

IV. Ostatní ustanovení

4.1. Zákazník je povinen bezpečně uchovávat potvrzení o nákupu (e-mail, SMS). Prodávající neručí a nenese odpovědnost za obtíže způsobené neoprávněným zkopírováním potvrzení o nákupu (e-mailu, SMS).

4.2. Prodávající neručí za nedoručené SMS nebo e-mailové zprávy s potvrzením, pokud zákazník uvede své mobilní telefonní číslo nebo e-mailovou adresu chybně či vlivem technických problémů (např. výpadek na straně poskytovatele internetového připojení nebo poskytovatele telekomunikačních služeb).

4.3. E-ticket splňuje náležitosti daňového dokladu a opravňuje držitele k usazení na místo/místa udané na e-ticketu.

4.4. Zákazník je povinen uchovat e-ticket po celou dobu, kterou tráví v prostorách multikina. V případě, že se zákazník při kontrole vstupenek neprokáže e-ticketem (např. z důvodu jeho ztráty), vzniká nárok prodávajícímu zákazníka nevpustit do sálu a požádat jej o opuštění prostor multikina.

V. Reklamační podmínky

5.1. Zákazník má nárok max. 1 hodinu před začátkem představení vrátit zakoupený e-ticket. Pro realizaci takového požadavku zákazník musí předložit na pokladně e-ticket a potvrzení o nákupu, které obdržel ze systému prodávajícího. Vrácená částka bude zákazníkovi zaslána zpět na účet zákazníka, ze kterého byla provedena platba. Zákazník je povinen si ponechat do doby vyřešení (tj. připsání částky zpět na svůj účet) potvrzovací SMS či e-mail o nákupu. Zákazník si může na Call Centru prodávajícího (Praha 257 181 212, Brno 543 560 111) ověřit dle referenčního čísla z potvrzení nákupu status refundace do dvou pracovních dnů. Vrácená částka bude zákazníkovi připsána na účet do 7 pracovních dní od prokazatelného podání žádosti o refundaci.

5.2. Dojde-li ke zrušení představení z důvodu např. evakuace či technických důvodů bude zákazníkovi na základě předložení dokladů (viz odst. 5.1.) a způsobem popsaným v odst. 5.1. vráceno vstupné.

5.3. Pokud dojde při nákupu vstupenek přes internet k odečtení nesprávné částky z účtu zákazníka, má zákazník uplatnit reklamaci, a to u banky, která vydala platební kartu, použitou k tomuto nákupu.

VI. Závěrečná ustanovení

6.1. Společnost Palace Cinemas Czech s.r.o. si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky měnit. Aktuální podobu společnost Palace Cinemas Czech s.r.o. zveřejní na svých webových stránkách.

6.2. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 9. srpna 2007.

[2] Souhlas

Catch, 1. listopadu 2007, 08:12 www.webzapisnik.cz

Mam bohuzel stejnou zkusenost. Do Palacecinemas chodim uz neco malo pres 7 let. Listky si vzdy rezervuji online (rozhodne je ale neplatim predem) a stalo se mi, ze i po nekolika letech co si u nich rezervuji listky online, jsem jednou nestihal predstaveni a v domeni, ze jsem v klidu (vzdyt mam rezervaci) mi bylo u kasy oznameno, ze listky uz prodali nekomu jinemu. Byl jsem nastvanej uplne stejne. Kdyz jsem byl na rychlo zadan at si u kasy vyberu jina mista, bylo mi receno ze volna jsou uz jen v pate rade od spoda (vzdy sedim ve treti rade odshora dve mista od ulicky). Kdyz jsem tedy rekl, ze si tu patou radu vemu a ze chci dve mista od ulicky, tak jsem az v sale zjistil, ze jsem nedostal dve mista od ulicky ale az treti a ctvrte misto tedy ob dve mista od ulicky. :-D To uz me ale pritelkyne musela uklidnovat, protoze i presto jaky jsem klidas jsem byl vazne uvstekanej. Dost me vytocilo jak si v Palace cinemas vazi verneho zakaznika. Hodne bida :-(

[3] konkurence

marek, 1. listopadu 2007, 08:19 htto://360degreez.net

Až zlikvidujou všechna malá kina a nebudou mít konkurenci tak to bude teprve mazec! Jinak úplně nechápu reklamy před filmem. Kdyby byla projekce zdarma (podobně jako komerční televize) tak je to pochopitelné, ale při představě, že si zaplatím lístek a pak jsem nucen 1/4 hodiny sledovat reklamu se me zmocňuje mírný, ale neodbytný pocit křivdy :)

[4] Marku...

Rixo, 1. listopadu 2007, 08:35

Marku, neni nic jednodussiho nez do salu vejit az po tech 15ti minutach, kdy se promitaji reklamy. Nikdo vas nenuti se na ne divat. A verte mi, ze je nemam rad o nic vic nez vy, take chodim do kina, ale vzdy to nejak pretrpim.

[5] 10 minut

Pachollini, 1. listopadu 2007, 08:35

[1] Martine diky, ja jsem ty podminky samozrejme necetl ani pak, tohle tomu dava jeste mnohem lepsi pointu :-)

[3] Marku, doufam a sazim, ze pro konkurenci, alespon v Praze, misto bude. Multikina prevalcovala ta mensi kina v obory zabavy, ale narocnejsi divaci chodi porad do Aera a podobnych kin, ktera maji krome zajimavejsich filmu taky atmosferu a delaji hodne zajimave akce.

[6] Co funguje mě

Multimotyl, 1. listopadu 2007, 09:01 prestat.kourit.cz

Mám zkušenosti takové, že odvolávání se na podmínky je docela běžné i v situaci, kdy nic takového v podmínkách není.

Takhle jsem reklamoval rifle. Vedoucí prodejny mě přesvědčovala o nějakých pravidlech, která nikde vytištěná nejsou a navíc zněla jako že ani nemůžou mít oporu v zákoně.

Stačilo ji vyzvat aby mi to v těch podmínkách ukázala a bylo. Velice rychle sklapla.

[7] Díky za zkažené ráno

Roykinen, 1. listopadu 2007, 09:11

Matěji, tak ti teda děkuji za zhnusení ranní kávy, při které jsem si četl tvůj příspěvek. To jejich chování a argumentace je neskutečné. Spíš vás obdivuju, že jste našli ještě sílu a chuť po takovém chování jít do jejich kina. Velmi často mám pocit, že u nás obchodník nezná nezná pojem "zákazník".

Pokud v obch. podmínkách není skutčně nic o 10-ti minutách, jak píše Martin, šel bych to tý ženský normálně omlátit o hlavu. Já vim, že už to nic neřeší, ale mně by se asi ulevilo :-)

[8] reklama

Marek, 1. listopadu 2007, 09:43 http://360degreez.net

[4] Rixo, já vím, že stačí přijít později, jenže někdy jsou reklamy kratší, jindy delší. Navíc se mi zdá, že jde tak trochu o princip ;)

[9] Konkurence multiplexům?

Luděk , 1. listopadu 2007, 09:59

Bydlím kousek od Nové Harfy, a zaregistroval jsem se do nové videopůjčovny. Koukal jsem dost vyjeveně, že tam mají i menší kinosál (čekal jsem nějaký trapný domácí kino, ale podle parametrů ne webu to hádám tak na půl mega). Šel jsem si tam za 79 Kč pustit Casino Royale a můžu říct, že s multiplexem si to kvalitou fakt nezadá. Takže si můžu vybrat film a pak se za pakatel se na něj podívat. Dokonce i popcorn tam mají:-). Rezervace přes web sice funguje až po osobní registraci, ale i tak bych řekl, že v multiplexu mně už nikdo neuvidí.

No každopádně rezervace přes web funguje 100% a když i jsme přišli 10 minut po rezervovaném čase, tak jsme film stihli :-).

[10] 30 minut před začátkem...

Knotek, 1. listopadu 2007, 10:25 http://blog.knotek.eu

To chování p. Borovičkové je vážně hnus - začít se vymlouvat na obchodní podmínky, když je chyba evidentně v systému... Jinak ale musím říct- a jsem překvapený, že to tady nezaznělo - že když rezervuji lístky online (platím je na místě), zobrazí se mi po dokončení rezervace upozornění "lístky si vyzdvedněte nejpozději půl hodiny před začátkem představení" - tohle opatření úplně chápu, rezervace jsou na to, aby si člověk zajistil v předstihu dobré místo, ne aby mohl přijít minutu před začátkem

[3] Reklamy určitě nezabírají 1/4 hodiny - je jich jen pár, zbytek jsou trailery a přijde mi to všechno úplně pochopitelné, normální a v případě těch ukázek filmů i příjemné :-)

[11] 30 minut před začátkem - dodatek

Knotek, 1. listopadu 2007, 10:31

[10] Ještě dodatek - teď jsem si přečetl co jsem napsal a jen mě tak napadlo, že v případě, že lístky online i zaplatíte, je to vážně pěkná kravina, muset si je vyzvednout dříve, takže pokud to tam o těch 10, nebo 30 minutách nemají napsané, je to fakt ostuda.

[12] Musím se smát

Slope, 1. listopadu 2007, 11:12 http://blog.znojmo.biz

Teď jsem se musel opravdu zasmát. Právě jsem totiž na mobil dostal reklamní smsku od nejmenovaného multikina, která zní: "... Kupte si vstupenky pres internet a poslete si je na mobil. Necekejte v rade, kupte si listky na netu..." No tak nevim - mam ci nemam :-)

[13] usetrete cas

pachollini, 1. listopadu 2007, 11:29

[11] To s 30 minutami tam je, ale pripadalo mi jasne, ze jde o rezervaci, ne nakup. Kdyby slo o nakup, ta reklama s usetrenim casu dava jeste mene smyslu, protoze frontu na pul hodiny tam asi nemaji ani pred premierou.

[12] :-D

[14] 30 minut

Dan, 1. listopadu 2007, 12:49 http://www.esemeska.cz

Do multikin chodím, protože nic jiného nemám poblíž. Lístky si rezervuju přes net, ale je tam vždy jasná zmínka o tom, že se mají vyzvednout nejpozději 30 minut před začátkem představení. Vzhledem k tomu, že je tam tohle jasně napsáno, tak mi nepřipadne divné, kdybych přišel minutu před začátkem a oni je už neměli. Byla to jen rezervace s jasnými podmínkami. Chození cca patnáct minut po začátku představení jen kvůli tomu, abych se vyhnul reklamám, mi připadne neohleduplné k ostatním, kteří už jsou usazení.

Jinak tenhle můj příspěvek samozřejmě nijak nevyvrací to, že kdybych si lístky objednal a i zaplatil přes net a pak mne potkalo to, co je tu popisováno, tak bych byl také naštvaný.

[15] Proč vyzvedávat

Honza, 17. listopadu 2007, 14:44

A proč se ty koupené lístky vůbec vyzvedávají? Proč si je prostě a jednoduše nemůžu vytisknout doma? Když to jde s letenkami...

[16] zkus oplátkou filmový maraton

Jirka, 17. listopadu 2007, 19:24

Nejlépe potrestáš jakéhokoliv obchodníka (v tomto případě kino), že u něj přestaneš nakupovat. Dělám to tak již dlouho a vždy cítím ohromnou radost, když takový obchodník nakonec vyklidí pole. Na druhou stranu nechodit do kina vůbec není asi dobrý nápad. Naštěstí většina multikin má jednu slabinku. Jak tě jednou pustí dovnitř, máš volné pole působnosti. Po skončení jednoho filmu zpravidla můžeš pokračovat v dalším sále a pak ještě v dalším... Říkám tomu filmový maraton, nedělám to často, ale při ceně 160 Kč za lístek a dalších 200 Kč za popcorn a limču si rozhodně nedělám výčitky. Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá ...

[17] Pozitivní zkušenost

pixy, 12. listopadu 2007, 10:24

Taky chodím do multiplexu nejčastěji právě na Anděl. Lístky si rezervujeme online skoro vžždy, už jsme vyzkoušeli i platbu předem a elektronickou vstupenku (čárový kód zaslaný jako MMS na mobil - ale to jen ve Village), nikdy žžádný problém. A kdyžž mě jednou v Palace opravdu naštvali tím, jak byl film rozostřený a měl i špatný zvuk (proč asi na filmy chodím do kina, žže), normálně jsem si st잾oval a od manažžera jsem se dočkal nejen omluvy, ale i dvou volných vstupenek jako odškodnění.

[18] Pozitivní zkušenost

Pachollini, 27. listopadu 2007, 10:46

[17] V tom případě gratuluji, já to ale už v tomhle kině znova zkoušet nebudu, alespoň nějakou dobu, naštěstí je kam chodit.

[19] =M=

, 7. prosince 2007, 10:49

Taky jsem si objednal lístek online. Čas tím člověk neušetří a ani pohodlí to nepřidá. Už to dělat nebudu.

[20] Monopol

DJDaca, 18. prosince 2007, 04:06 http://www.djdaca.kvalitne.cz

Prijde mi pomerne i dost monoplni fakt že multiplexy maji obvykle vychozi prava na premiery nových filmů, čehož bohužel zneužívaj, menší kina mívají tyto filmy až tak po mesici.

Jinak velice pěkně napsanej článek, škoda že nevyšel někde na novinkach nebo na idnes, myslím že by mel palace cinemas dobrou reklamu.

[21] Negativní zkušenost

zjoova, 17. dubna 2008, 10:16

Včera (16. 4. 2008) jsem si rezervoval i zaplatil lístky v Palace Cinemas Smíchov. Přišlo jen e-mailové potvrzení z karetního centra o tom že platba proběhla. Potvrzení rezervace ani ten slavný e-ticket během dne nedorazil, a to ani SMSkou. Do kina jsem se nakonec dostal bez problému (číslo rezervace jsem si zapsal), výdej v automatu je fajn, ale negativa převažují - neinformovat zákazníka o tom že je vše v pořádku a co si vlastně koupil je podle mne velké minus.

Jak se dnes ráno ukázalo, na vině byla asi nějaká chybička v systému: v 7:02 se mailový robot probudil a začal mi posílat e-tickety a rezervace. Všechny. V hlavičce To: je uveden seznam asi 250 e-mailových asdres, v Date: je nějaký nesmyslný fixní čas, v těle je html zdroj zprávy s rezervačními údaji pokaždé nějakého jiného nešťastníka. A záplava mailů se šíří už tři hodiny. Možná se jedná o nešťastnou náhodu, možná jim někdo hacknul mailserver, z mého úhlu pohledu ale ani jedna z variant na důvěryhodnosti nepřidá.

[22]

Karel, 21. července 2008, 14:43 http://fifa2009.wz.cz

Škoda, že Vás nezdržela ještě déle, dostat lístek 5 minut po začátku, pche, co takhle 5 minut před koncem? :-)

[23] Rezervace

Maire, 17. října 2008, 22:20

U rezervací v Palace Cinemas je to bohužel tak, že si je člověk musí vyzvednout nejpozději 30 minut před začátkem představení. Když to nestihne, má smůlu a rezervace mu propadá. Tenhle systém mě pěkně štve. Co třeba situace, kdy fyzicky před pokladnou sice jsem půl hodiny před, ale přede mnou je dlouhá fronta a já teda fakt nestíhám dead line? :-(

Aktuální Seky

.