Project Managment

Pachollini, 26. října 2007, 22:04

Přednáška Petra Přibyla o project managmentu pro mne byla nejzajímavější z těch, co jsem od lidí ze Seznamu zatím slyšel. Možná to je tím, že jsem project managment nikdy nestudoval, ale občas s ním přicházím do styku. Tady jsou mé poznámky z přednášky, surové, ale třeba někomu k něčemu budou. Ucelenější a stručnější text napsal Honza Bednář na blog Ataxa: Projektové řízení dle Seznamu

Teorie

Praxe

Jak jsme to dělali v Seznamu

Seznam dnes

 1. Vize – Ivo, ale může s ní přijít kdokoliv
 2. Zadání – dělá projektový manažer, schvaluje vedení; mikroanalýza – za kolik to asi uděláme a kdy to asi bude, dělají programátoři, odhad, kdy to asi bude – možnost pozastavení projektu
  • Cíle akceptované akcionáři projektu; definovat i co není cílem projektu
  • Termíny … vždycky podhodnocené
  • Náklady
  • Odpovědné osoby – projektový manažer, vedoucí programátorů, další lidé
 3. Specifikace – nástroj projektového managera: jak to má vypadat a co to má dělat; v Seznamu průměrně 30 stránek, mapy asi 100; specifikace se tvoří cca 1–4 týdny, ale může to trvat i déle (zejm. grafické návrhy – čeká se na nápad grafiků)
  • Obsahuje
   • Funkční popis výsledků – jak to bude vypadat a fungovat; popis procesů – např. u fakturačního systému – kudy půjde faktura
   • Popis cílového stavu – máme novou službu, potřebujeme 4 lidi, co na to budou dohlížet, jednoho na telfonický support , 20 serverů, 2 přidáváme každý měsíc … jak to bude fungovat
   • Grafické návrhy – hodně práce – dělají se uživatelské testy, cizeluje se to – polovina nákladů na přípravu; řeší se i rozpal písma etc.
   • Business analýza – jak to bude vydělávat, jaký bude obchodní model – zpracovávají nebo dozorují ji spíš obchodníci
   • Marketingový plán – jak se to bude propagovat, kdy etc.
  • Nástroje
   • Slovní popis – nesmí to být moc dlouhé – čím kratší, tím lepší; rozdělení na část pro vedení / programátory; čím více prostoru pro fantazii programátorů, tím víc se budou chodit ptát
   • Sitemap – jak to bude fungovat
   • UML – na procesy
   • Grafické návrhy – na ně koukaj všichni, popisy nikdo nečte
  • Zvažte
   • Rozsah specifikace X náklady na projekt
   • Rozsah X míra neurčitosti – během vývoje se mění zadání, posouvají cíle etc. – příliš podrobná specifikace => hodně se toho vyhodí při změnách
   • Rozsah X stabilita cílů
   • Rozsah X počet čtenářů
   • Úplná X rozdílová specifikace … v Seznamu se rozdílové moc nedělají, ledaže tým, který to dělá teď, je stejný, jako ten, co to dělal předtím
 4. Oponentura specifikace
  • Proč
   • Prevence chyb a opomenutí
   • Pohled 3. osoby – najde věcí, který člověk, který je do toho zahrabaný, přehlédne
   • Potenciál nových nápadů
  • Pravidla
   • Oponent nese spoluzodpovědnost za předmět oponentury
   • Akceptované podmínky je autor povinen zapracovat do specifikace
   • Oponent kontroluje zapracování připomínek
  • Oponentů může být víc, oponentura trvá cca. týden
 5. Implementační analýza – temná strana síly – vývojáři se zataženými roletami
  • Cíle
   • Návrh implementačního postupu a architektury aplikace … už víme, jak to bude se železem a zdroji
   • Možnost korekce návrhu (železo to neutáhne)
   • Přesný odhad implementační náročnosti – efektivita zpracování, škálovatelnost
   • HW sizing – objednání HW dopředu – zpoždění
   • Projektový plán
  • Algoritmický postup, konfigurační soubory a parametry, popis rozhraní – zamyšlení, jak to bude fungovat
  • (Seznam má asi 15 adminů a 10 dohledářů – vše musí být stejně konfigurovatelné, stejně zdokumentované)
 6. Oponentura implementační analýzy – od vývojářů a adminů
 7. Projektový plán
  • Rozdělení práce na dílčí úkoly (max. 2 člověkodny na úkol), WBS – Work Breakdown Structure – strom procesu, většinou se daří dobře odhadnout, mění se spíš při změně cílů
  • Závislosti dílčích úkolů, kritická cesta – nejkratší čas, za který se to dá stihnout … kvůli závislostem – Seznam používá MS project
  • Přiřazení zdrojů – kolik programátorů, kolik času, kolik je tam státních svátků, kolik dovolených etc.
   • přehazování úkolů mezi lidmi
   • nebezpečí: zkracování času, který je přidělen jednotlivým úkolům – nedělat
  • Určení postupu, milníků, termínů – přidat minimálně 20% rezervu (přiznat týmu – budou na to hřešit, nepřiznat – budete za zlý)
  • Gantův diagram
  • Podléhá schválení akcionářů – opět podepsat – nové termíny etc.
  • Řešení Seznamu
   • WBS na zdi
   • Projektový plán v MS Projectu (používá se jen na projektový plán, na nic jiného)
   • Výjimečně Mind Maps – spíše ve fázi vize
   • … založeno na zkušenostech
   • na jednodušší projekty má tento postup relativně vysoké náklady na režii
  • Zabere to 1–5 člověkodní
 8. Implementace
  • kontroluje se plnění projektového plánu
  • změny do projektového plánu se zanáší 1x za 1–2 dny, zanáší je vedoucí implementace nebo projektový manager; sleduje se zpoždění a překročení rozpočtu
 9. Testy
  • Funkční testy
   • Většinou ručně bez pomocných nástrojů
   • Bez formalit, pouze Issue Tracking (Mantis – PHP webová aplikace, Trac – nově se na něj přechází, spolu se Subversion)
   • Testy v tzv. produktovém prostředí – „my jsme tam zrovna něco opravovali, proto to nefungovalo“ => dev servery, testovací servery v kanceláři – kopie produkčních – v podstatě kompletní kopie Seznamu, ale v některých případech s méně daty => produkční testy; věci se instalují debianími balíčky, které se instalují stejně na testovací servery jako na produkční servery
   • Konečnou zodpovědnost má projektový manager
   • Externí testeři – honorováni za nalezenou chybu dle závažnosti –> pro managery: je dobré je nenechat najít moc kritických chyb
   • Uživatelské testy na funkční aplikaci – bude o tom samostatná přednáška; někdy se uživatelské testy dělají už před aplikací – na grafických návrzích nebo prototypu – nákladné, moc se nedělají
  • Zátěžové testy
   • V režii vývojářů
   • Pravidlo: vždycky testy výkonu databáze (Hammerhead), testy zátěže webu (simulace uživatelů)
   • Vzorek dotazů: access logy
   • Alespoň 30% rezerva, vždycky to musí být škálovatelné
   • Simulovaný provoz: web se umístí ven, dá se na stávající stránky jako iframe, aby byla stejná zátěž – při jiné verzi to nemusí být úplně vypovídající
  • Bezpečnostní audity – řeší externisti, kteří to testují před spuštěním (bez znalosti backendu)
 10. Rollout plán
  • Podrobný dokument – jak to zprovoznit – konfigurovat, administrovat etc. – např. pro případ havárie serveru; přímo příkazy, které se mají spouštět
  • Obsahuje časovou osu
  • Nastavení monitorování a grafování komponent (výkon serverů, počet dotazů do db etc.)
  • Instalace pomocí debianích balíčků
 11. Údržba
  • Okamžikem spuštění začíná další práce – nové připomínky, bugy, nápady
 12. Vyhodnocení
 13. Co se ještě může dít
  • Uživatelské testy již v úvodu
  • Prototyp aplikace
  • Betaprooz – může hodně změnit plán
  • Rollback – všecko se odvolá, návrat k původní verzi – důležité stanovit, kdy je ještě rollback možný

Co vy na to?

[1] Vážně?

xxx, 27. října 2007, 10:39

A proč zamestnanci Seznamu po hospodách říkají jaký je v Seznamu bordel a nefunguje to. Teorie a PR jsou hezké věci, ale pokud je realita jiná ...

[2] Manager

Pavel, 28. října 2007, 07:55 pavel.lasakovi.com

Jak se říká, pokud je projekt dobře připraven trvá 2x tak dlouho, pokud špatně tak 5x :)

Neříkla Ivo jaký SW použivají? Zda MS Project či něco lepšího? Rád bych věděl co.

[3] SW

pachollini, 28. října 2007, 11:03

nebyl to Ivo, ale Petr Přibyl, a říkal, že na některé věci používají MS Project, kromě toho zmínil mind maps a nějaké SW na bug tracking. MS Project se myslím používá hlavně na naplánování a rozdělení práce.

[4] Poděkování

Pavel, 28. října 2007, 19:03 http://pavel.lasakovi.com

Děkuji za info.

MS Project jsem používal k plánování táborů. Bezva SW pokud se umí ovládat. Místo Mind Maps používám Freemind (v podstatě to stejné, ale zdarma).

Škoda hledám nějakou náhradu MS Projectu a jak tak koukám asi neexistuje

[5] díky

rf, 28. října 2007, 22:29 http://radekf.net

díky za popis!

Aktuální Seky

.