Ošemetné statistiky

Pachollini, 10. března 2005, 12:16

Navrcholu.cz včera vydalo tiskovou zprávu, ze které vyplývá, že cca. 97 % uživatelů internetu funguje při prohlížení webu JavaScript. Zpráva poměrně zásadním způsobem koriguje předchozí statistiky společnosti, podle nichž byla podpora JavaScriptu necelých 93 %. Nové měření tak dalo za pravdu těm, kdo byli z dobrých důvodů k dříve zveřejněným statistikám skeptičtí a kteří svou kritikou zjevně přiměli Internet Info (jehož zaměstnanci zprvu kritiku celkem vehementně odmítali) k vylepšení metodiky.

Měření, které používá Navrcholu.cz i další služby (třeba Toplist), by však sneslo i další vylepšení. Měřicí tečka totiž obvykle bývá do stránky vložena pomocí JavaScriptové metody document.write(). Pokud měřící kód do svých stránek vloží zatvrzelý příznivec webových standardů, který má stránky vytvořené v XHTML a posílá je (samozřejmě jen browserům, které je dokáží zpracovat) s doporučeným (pro XHTML 1.0) či přímo povinným (pro XHTML 1.1) MIME typem application/xhtml+xml, dojde u prohlížečů, založených na jádře Gecko (např. Mozilla Firefox či K-Meleon) k chybě JavaScriptu, neboť metoda document.write() není při zpracování XML parserem podporována. (XML parser se použije, pokud je stránka poslána jako application/xhtml+xml.) Do stránky tedy JavaScriptem není vložen měřící obrázek, avšak nevykoná se ani náhradní kód specifikovaný v tagu <noscript>. Výsledkem je, že na daných stránkách je takový uživatel pro měřící službu zcela neviditelný. Odstranění této chyby je přitom poměrně prosté: stačí ošetřit dané místo pomocí try - catch a v případě příslušné výjimky vložit měřící obrázek přes DOM.

Chyba, která tímto způsobem vzniká, nejspíš nebude velká, protože podobných stránek zatím asi není mnoho (ale pravděpodobně jich bude přibývat). Většina W3C uvědomělých tvůrců navíc asi o tomto problému ví. (Je spíše překvapivé, že o něm neví autoři počítadel.) Na druhou stranu, pokud jde o odhady zastoupení jednotlivých prohlížečů, mohlo by být zkreslení znatelné.

Co z toho plyne? Nevěř statistice, kterou sis sám nezfalšoval. A pokud přesně nevíš, co děláš, nesnaž se všecko dělat podle standardů, nemusí to potom fungovat ;-)

Co vy na to?

Zatím žádné komentáře.

Aktuální Seky

.